^

Ønsker du at afbestille?

Afbestilling af kurser og konferencer

Afbestilling af hele kurset eller konferencen kan rettidigt ske skriftligt inden 12 uger før kursets eller konferencens afholdelse. Enhver form for reduktion i kurset eller konferencen på op til 25 pct. - herunder i antallet af mødedeltagere eller i arrangementets tidsrum – skal rettidigt ske skriftligt, senest seks uger før arrangementet finder sted.

Ved afbestillingen senere end 12 uger før arrangementet skulle finde sted, opkræves en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Ved reduktion på mere end 25 pct. i antallet af deltagere eller ved reduktion senere end seks uger før arrangementet skal finde sted, kan Lundsgaard vælge at betragte hele arrangementet som afbestilt og kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de oprindeligt bestilte ydelser, eller at gennemføre arrangementet med fuld betaling for enhver reduktion, der ikke er meddelt Lundsgaard rettidigt på skrift.

Lundsgaard kan, ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved/trods rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, fordragsholder mv., apparatur og lignende.

Ved manglende fremmøde (no show) har Lundsgaard krav på at tage fuld pris for hele kurset eller konferencen.


Info

Parkering
WIFI
Check in+ud
Hund
Rygning
Testimonials
Website © Uptime